Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Vägledning

HaV:s värdegrund

Med värdegrund avses den samling normer och värden som ska vägleda oss på HaV i allt vi gör. Vi har tagit fram den tillsammans och den ska hjälpa oss i bemötande och beslutsfattande.

En gemensam kompass i vårt arbete

Värdegrunden belyser de viktigaste förhållningssätten för oss; hur vi ska samarbeta, samverka och bemöta varandra och omvärlden.

Vår ambition är att vår värdegrund ska vara en gemensam kompass som bidrar till ökad tydlighet, högre effektivitet och bättre samarbete.

Den ska hjälpa oss i beslutsfattande och bemötande och tydliggöra förväntningar på oss medarbetare.

En kort film med våra värdegrundsord

Den statliga värdegrunden

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är en sammanfattning i sex principer av de krav, lagar och förordningar som anger inriktningen för hur alla som är anställda i staten ska ta sig an sina uppdrag.

Den statliga värdegrunden innebär till exempel att alla har rätt till insyn i det vi gör, att det vi gör måste ha stöd i lag, att vi ska vara uppmärksamma på intressekonflikter, att vi ska bemöta förfrågningar från allmänheten så snabbt som möjligt och att vi ska behandla alla lika och med respekt.

Läs mer om den statliga värdegrunden och dess principer på regeringens hemsida.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Vägledning