Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Vägledning

HaV:s värdegrund

Med värdegrund avses den samling normer och värden som ska vägleda oss på HaV i allt vi gör. Vi har tagit fram den tillsammans och den ska hjälpa oss i bemötande och beslutsfattande.

En gemensam kompass i vårt arbete

Värdegrunden belyser de viktigaste förhållningssätten för oss; hur vi ska samarbeta, samverka och bemöta varandra och omvärlden.

Vår ambition är att vår värdegrund ska vara en gemensam kompass som bidrar till ökad tydlighet, högre effektivitet och bättre samarbete.

Den ska hjälpa oss i beslutsfattande och bemötande och tydliggöra förväntningar på oss medarbetare.

En kort film med våra värdegrundsord

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Vägledning