HaV:s värdegrund

Vår värdegrund ska vägleda oss på HaV i allt vi gör. Vi har tagit fram den tillsammans och den ska hjälpa oss i bemötande och beslutsfattande och tydliggöra förväntningar på oss.

Beskrivning av värdeorden.

Klicka på bilden för att förstora.

Öppna, kompetenta och ansvarstagande

HaV:s värdegrund sammanfattas i de tre orden öppna, kompetenta och ansvarstagande.

Värdegrunden belyser de viktigaste förhållningssätten för oss; hur vi ska samarbeta, samverka och bemöta varandra och omvärlden. Vår ambition är att vår värdegrund ska vara en gemensam kompass som bidrar till ökad tydlighet, högre effektivitet och bättre samarbete.

Den statliga värdegrunden

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är en sammanfattning i sex principer av de krav, lagar och förordningar som anger inriktningen för hur alla som är anställda i staten ska ta sig an sina uppdrag.

Den statliga värdegrunden innebär till exempel att alla har rätt till insyn i det vi gör, att det vi gör måste ha stöd i lag, att vi ska vara uppmärksamma på intressekonflikter, att vi ska bemöta förfrågningar från allmänheten så snabbt som möjligt och att vi ska behandla alla lika och med respekt.

Publicerad: 2013-11-29
Uppdaterad: 2019-09-19
Sidansvarig: Webbredaktion