Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Statistik

Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag från 2013 till 2015

Enligt vår undersökning ägnar sig 1,6 miljoner svenskar i åldrarna 16 till 80 år åt fritidfiske varje år. Vanligast är fiske i sjöar och vattendrag och då med handredskap som spinn- eller flugspö.  

Uppgifterna om fångst i SM för 2013, 2014 och 2015 är fel och kommer att revideras.

Vi har upptäckt att en del uppgifter i statistiken över fångsterna av olika arter behöver justeras. En revision har påbörjats och vi kommer att publicera reviderad statistik för 2013,2014 och 2015 vid nästa publiceringstillfälle, då resultaten för 2016 också är klara.

Vid frågor om detta kontakta Stig Thörnqvist 010-698 62 65.

HaV är ansvarig myndighet för statistik över fritidsfiske i Sverige. Med fritidsfiske avses allt fiske som inte sker med stöd av fiskelicens. Statisken baseras på en enkätundersökning som Statistiska Centralbyrån gjort på uppdrag av oss. Frågorna i enkäten är utformade i samarbete mellan SCB och HaV.

Här hittar du komplett statistik för fritidsfisket 2013, 2014 och 2015 samt information om undersökningens metod och urval (observera att denna statistik kommer att justeras, se ovan).

Fritidsfiske och fångster i sjöar och vattendrag

I sjöar och vattendrag genomfördes 9 – 13 miljoner fiskedagar med handredskap och passiva redskap per år. Ungefär 90 % av redskapsdagarna utfördes med handredskap (sportfiske).

I genomsnitt fångades ca 16 000 ton per år från 2013 till och med 2015, varav nästan 9000 ton behölls. Knappt 80 % av den behållna fångsten togs med handredskap.

Abborre, gädda och öring utgjorde tillsammans 64 % av totalvikten av den fångst som fritidsfiskarna behöll under ett år.

Andra vanliga arter som fritidsfiskarna behöll var kräfta, gös, lax, harr och röding.

Diagrammet visar i fångstandel i procent.

Fritidsfiske och fångster i havet

I havet genomfördes 4 – 6 miljoner fiskedagar med handredskap och passiva redskap per år. Mindre än 80 % av redskapsdagarna utfördes med handredskap (sportfiske).

I genomsnitt fångades cirka 10 000 ton per år från 2013 till och med 2015, varav nästan 7000 ton behölls. Knappt 60 % av den behållna fångsten togs med handredskap.

Makrill, torsk och sill/strömming utgjorde tillsammans 45 % av den behållna vikten.

Andra viktiga arter i den fångst fritidsfiskarna behöll var abborre, gädda, öring, lax och sik som tillsammans utgjorde 44 %.

Plattfiskarter utgjorde 4 % och krabba och hummer tillsammans 3 %.

Diagrammet visar i fångstandel i procent.

Årlig fångst 2013 till 2015 i sjöar och vattendrag

Årlig fångst 2013 till 2015 vid kust och hav

Personer som 2015 säger att de fiskade föregående år

Kön

Ålder

Region

Statistiska meddelanden

För varje år finns en teknisk rapport som beskriver utfall och metod.

Fritidsfiske i Sverige 2015PDF och Teknisk rapportPDF

Fritidsfiske i Sverige 2014PDF och Teknisk rapportPDF

Fritidsfiske i Sverige 2013PDF och Teknisk rapportPDF

KvalitetsdeklarationPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Statistik

Publicerad: 2014-11-20
Uppdaterad: 2017-03-30

Sidansvarig: Webbredaktionen