1. Publicerad: 4 juni 2018

  HaV föreslår enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens.

 2. Publicerad: 4 maj 2020

  Nu kan du tycka till kring en remiss om föreskrifter för hantering av signalkräfta. Remissen gäller ändringar av föreskrifter för att möjliggöra fiske av signalkräfta i vatten utanför hanteringsområdet samt en mindre justering av fisketid för signalkräfta i Vättern.

 3. Publicerad: 16 augusti 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget om ändringar och nya bestämmelser avseende hantering av signalkräfta.

 4. Publicerad: 15 mars 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget om ändrade föreskrifter för fiske av lax i Östersjön med konsekvensutredning.

 5. Publicerad: 10 juli 2020

  Nu kan du tycka till om ett förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

 6. Publicerad: 6 maj 2019 Uppdaterad: 19 juni 2019

  Havs- och vattenmyndigheten har samlat in synpunkter på förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och planens miljökonsekvensbeskrivning.

 7. Publicerad: 20 november 2018

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på detta förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 8. Publicerad: 8 augusti 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på remiss med förslag om möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist.

 9. Publicerad: 27 januari 2020 Uppdaterad: 8 april 2020

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på ett förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Syftet med förslaget är att stärka skyddet av den kustlekande gäddan.

 10. Publicerad: 18 februari 2019

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på förslaget till vägledning för prövning av små avloppsanläggningar.