Sökresultat

  • Organisation (3)
  • Medarbetarsidor (3)
  • Faktasida (3)
  • Rapport (1)
  • Styrdokument (2)

  • Senaste året (3)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Instruktion och regleringsbrev

Instruktion och regleringsbrev

Instruktionen och regleringsbrevet anger våra ramar och skapar förutsättningarna för vårt arbete.

Faktasida: Interna utbildningar

Interna utbildningar

Här hittar du alla de interna händelser som kräver att du anmäler dig (kurser, konferenser, fester med mera) och som bara riktar sig till dig som jobbar på HaV.

Faktasida: Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem tydliggör ansvar, rutiner och arbetssätt. Det ger oss förutsättningar att leva upp till kraven som ställs i förordningen om intern styrning och kontroll.