1. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

 2. Publicerad: 8 mars 2018

  Anslagsrådet är ett strategiskt organ för beredning, samordning och uppföljning av hur myndigheten använder anslag, fondmedel och frågor om långsiktig finansiering.

 3. Publicerad: 2 mars 2018 Uppdaterad: 9 augusti 2018

  Enheten ansvarar bland annat för arkiv, diarium, lokalvård och reception.

 4. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 29 maj 2018

  Avdelningen ska ge stöd och service till myndigheten med syfte att säkerställa en effektiv ledning, god intern styrning och kontroll, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet.

 5. Publicerad: 29 maj 2018

  Avdelningen ansvarar för det strategiska genomförandet av myndighetens digitalisering samt anskaffning, drift och förvaltning av myndighetens IT-system.

 6. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 26 april 2019

  Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och särskilt verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen.

 7. Publicerad: 14 oktober 2013 Uppdaterad: 10 september 2019

  Avdelningen ansvarar för genomförandet av havsförvaltningen, samordnat med vattenförvaltningen och fiskförvaltningen.

 8. Publicerad: 14 oktober 2013 Uppdaterad: 17 mars 2017

  Avdelningen ansvarar för långsiktig miljöövervakning, miljöanalys och internationellt utvecklingsarbete.

 9. Publicerad: 1 september 2020

  Avdelningen för vattenförvaltning

 10. Publicerad: 19 april 2018 Uppdaterad: 4 juni 2020

  Alla våra avdelningar har en chef med särskilt ansvar för sin verksamhet. Till sin hjälp har de i vissa fall en biträdande avdelningschef.