Sökresultat

 • Miljöövervakning (4)
 • Programområde Sötvatten (4)
 • Publikationer (4)
 • Mer än ett år sedan (4)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Publikation (4)
 • Visa fler
 • Rapport (1)
 • Sötvatten (2)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Den här rapporten ger en samlad beskrivning av den nuvarande nationella miljöövervakningen.

Faktasida: Sötvatten

Sötvatten

Rapporter som presenterar resultat av vår nationella miljöövervakning av sötvatten och andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten.

Publikation: Sötvatten 2013

Sötvatten 2013

"Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag" är en årlig rapport som presenterar resultat från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Publikation: Sötvatten 2014

Sötvatten 2014

"Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten" är en årlig rapport som presenterar resultat från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i sjöar, vattendrag och grundvatten.