Sökresultat

 • Miljöövervakning (11)
 • Senaste månaden (11)
 • Algblomning (1)
 • Badvatten (1)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Marin kartering (1)
 • Miljödata (4)
 • Programområde Kust och Hav (3)
 • Programområde Sötvatten (2)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Statistik (3)
 • Undersökningstyper (3)
 • Yrkesfiske (1)
 • Övergödning (3)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (3)
 • Miljöövervakning (1)
 • Data och statistik (4)
 • Publikationer (1)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (9)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (1)

 • Senaste veckan (4)
 • Senaste året (11)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Datavärdskap – här finns miljöövervakningsdata

Datavärdskap – här finns miljöövervakningsdata

Under de senaste åren har omvärlden kommit att kräva allt större tillgång till data från miljöövervakningen. Därför har Hav och Naturvårdsverket upprättat ett system med nationella datavärdar.

Dokument: Fisk i rinnande vatten – Strömöversiktsnät

Fisk i rinnande vatten – Strömöversiktsnät

Strömöversiktsnät är framförallt en metod att använda i de djupare avsnitten av ett vattendrag, älv eller å som är för djupa för vadningselfiske, men för grunda och strömsatta för att ett standardiserat nätprovfiske ska vara aktuellt.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Internationell rapportering av miljödata

Internationell rapportering av miljödata

Sverige rapporterar regelbundet data om våra havs- och vattenmiljöer enligt åtaganden inom EU och internationellt.

Faktasida: Marina informationscentraler

Marina informationscentraler

I Sverige finns tre marina informationscentraler – Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet – som drivs av länsstyrelserna på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Kalenderhändelse: Miljöövervakningsdagarna

Miljöövervakningsdagarna

Välkommen till årets miljöövervakningsdagar som hålls i Karlstad.

Faktasida: Nationell marin kartering

Nationell marin kartering

Hur ser det egentligen ut under ytan? Faktum är att vi inte har någon heltäckande kunskap om de miljöer och naturvärden som döljer sig i våra svenska havsområden.

Dokument: Provfiske i sjöar

Provfiske i sjöar

Genom att fisk ofta återfinns överst i sjöarnas födoväv ger fiskfaunan en integrerad bild av den akvatiska miljön.

Dokument: Provfiske i Östersjöns kustområden

Provfiske i Östersjöns kustområden

Provfiske i kustområden görs för att beskriva fisksamhället i det undersökta området avseende artsammansättning och relativ förekomst av arter. För enskilda arter följs beståndsstrukturen i form av storleks- och åldersfördelning i fångsten

Faktasida: Tillförsel av fosfor till kusten

Tillförsel av fosfor till kusten

Statistikområdet Tillförsel av fosfor till kusten beskriver mängden vattenburen fosfor som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor, avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.