Sökresultat

 • Miljöövervakning (13)
 • Senaste månaden (13)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Blanketter (1)
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (1)
 • Visa fler
 • Föreskrift (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (1)
 • Remiss (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vägledning (1)

 • Vägledningar (1)
 • Föreskrifter (1)
 • Miljöövervakning (9)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (1)

 • Dokument (6)
 • Faktasida (5)
 • Publikation (1)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste året (13)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Start Miljöövervakning Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Taggar: Blanketter Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Programområde Sötvatten Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Blanketter för

Faktasida: Full koll på våra vatten

Full koll på våra vatten

För att kunna förvalta våra vatten på bästa sätt krävs övervakning av tillstånden i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.

Dokument: Kontroll av musslor och ostron som livsmedel

Kontroll av musslor och ostron som livsmedel

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Medborgarforskning gällande främmande arter

Medborgarforskning gällande främmande arter

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Migrerande fisk (lax)

Migrerande fisk (lax)

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Remiss: Remiss om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020

Remiss om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har uppdaterat övervakningsprogram för havsmiljödirektivet och tagit fram 14 övervakningsstrategier och 47 övervakningsprogram som beskriver hur övervakningen motsvarar kraven enligt havsmiljöförordningen. Det är på remiss mellan december 2019 och mars 2020.

Dokument: Reproduktion hos havsörn

Reproduktion hos havsörn

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Faktasida: Samordning- Kust och Hav

Samordning- Kust och Hav

För att följa hur havet mår övervakar vi tillståndet i den svenska havsmiljön, från Skagerrak i väst till Bottenviken i norr. Många samarbetar i detta viktiga arbete.  

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

Dokument: Tillförsel av föroreningar på land

Tillförsel av föroreningar på land

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.