Sökresultat

 • Fritidsfiske (2)
 • Kattegatt (2)
 • Skagerrak (2)
 • Östersjön (2)
 • Faktasida (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
  • Regler (2)

  • Sport- och fritidsfiske (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Fiske på allmänt och enskilt vatten

Fiske på allmänt och enskilt vatten

Begreppen allmänt och enskilt vatten används ofta i olika lagtexter. Här kan du läsa hur man indelar vattenområdet i havet och landets stora insjöar.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.