Sökresultat

 • Fritidsfiske (4)
 • Östersjön (4)
 • Mer än ett år sedan (4)
 • Kattegatt (3)
 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Visa fler
 • Regler (3)
 • Skagerrak (3)
 • Yrkesfiske (1)

 • Sport- och fritidsfiske (3)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (3)
 • Publikation (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Om EU:s gränsvärden för dioxiner införs från årsskiftet kommer det att innebära en betydande omställning eller omfattande nedläggning av det norrländska fisket.

Faktasida: Fiske på allmänt och enskilt vatten

Fiske på allmänt och enskilt vatten

Begreppen allmänt och enskilt vatten används ofta i olika lagtexter. Här kan du läsa hur man indelar vattenområdet i havet och landets stora insjöar.

Faktasida: Maskstorlekar vid nätfiske

Maskstorlekar vid nätfiske

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.