1. Publicerad: 12 januari 2018

  Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.

 2. Publicerad: 20 december 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det remitterade förslaget om ändringar i bestämmelser vid fiske med bottentrål med Seltrapanel och bottentrål med kräftrist

 3. Publicerad: 5 april 2019

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på föreslagna riksintresseområden för yrkesfiske.

 4. Publicerad: 10 juli 2020

  Nu kan du tycka till om ett förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

 5. Publicerad: 4 december 2019

  Särskilt fokus i denna remiss ligger på en översyn av Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

 6. Publicerad: 15 mars 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget om ändrade föreskrifter för fiske av lax i Östersjön med konsekvensutredning.

 7. Publicerad: 8 augusti 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på remiss med förslag om möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist.

 8. Publicerad: 20 november 2018

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på detta förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 9. Publicerad: 8 juli 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter från och med år 2020.

 10. Publicerad: 13 april 2018 Uppdaterad: 6 juli 2018

  Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.