1. Publicerad: 2 juli 2020

  Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Från och med den 5 juli 2020 råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i området.

 2. Publicerad: 21 september 2018 Uppdaterad: 17 september 2020

 3. Publicerad: 19 november 2013 Uppdaterad: 17 september 2020

 4. Publicerad: 18 november 2013 Uppdaterad: 1 juli 2020

 5. Publicerad: 20 november 2013 Uppdaterad: 19 maj 2020

 6. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 24 mars 2020

 7. Publicerad: 20 november 2013 Uppdaterad: 25 oktober 2019

 8. Publicerad: 3 maj 2019

  Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

 9. Publicerad: 21 november 2013 Uppdaterad: 13 januari 2015

 10. Publicerad: 21 november 2013 Uppdaterad: 21 januari 2015