1. Publicerad: 4 mars 2014 Uppdaterad: 26 mars 2018

  Sjöar, vattendrag, kust- och övergångsvatten samt grundvatten ingår i en långsiktig och hållbar vattenförvaltning.

 2. Publicerad: 29 april 2014 Uppdaterad: 25 januari 2016

  Havs- och vattenmyndigheten följer en rad forskningsprojekt som kan ge mer kunskap och nya redskap i förvaltningsarbetet inom hav, vatten och fiske.  

 3. Publicerad: 20 mars 2018 Uppdaterad: 27 april 2018

  Havs- och vattenmyndigheten och Miljödirektoratet har tecknat ett treårigt samarbetsavtal om vattenförvaltning med tre prioriterade områden för åren 2018-2020.

 4. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 14 mars 2019

  Vi samarbetar med Brasilien inom havsplanering och art- och områdesskydd.

 5. Publicerad: 12 januari 2017 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Här har vi samlat vanliga frågor och svar om att bestämma miljökvalitetsnormer för ytvatten.

 6. Publicerad: 17 december 2019

  Bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 5).

 7. Publicerad: 17 december 2019

  Bedömningsgrunder för biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 4).

 8. Publicerad: 25 september 2019

  Bedömningsgrunder för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 3).

 9. Publicerad: 25 september 2019

  Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag, tidigare bilaga 2.

 10. Publicerad: 25 september 2019

  Bedömningsgrunder för Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag (tidigare bilaga 1).