1. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 14 mars 2019

  Vi samarbetar med Brasilien inom havsplanering och art- och områdesskydd.

 2. Publicerad: 9 november 2018 Uppdaterad: 27 november 2019

  Data innehåller sammanslagning av SMHI:s delavrinningsområden för huvuddelen av Sverige.

 3. Publicerad: 4 mars 2014 Uppdaterad: 29 november 2017

  Alla vatten har inte samma förutsättningar att kunna nå god ekologisk status. För dessa skulle vattenförvaltningens krav på att uppnå god ekologisk status kunna inverka negativt på verksamheter, med stora konsekvenser för vårt samhälle. Dessa vatten har ett eget mål att nå: god ekologisk potential.

 4. Publicerad: 29 november 2017

 5. Publicerad: 29 november 2017

 6. Publicerad: 29 november 2017

 7. Publicerad: 29 november 2017

 8. Publicerad: 29 november 2017

 9. Publicerad: 29 november 2017

 10. Publicerad: 29 november 2017