Sökresultat

 • Vattenförvaltning (43)
 • Vägledning (43)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Farliga ämnen (1)
 • Föreskrift (1)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (14)
 • Rapport (10)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Åtgärdsprogram (2)

 • Vägledningar (19)
 • Publikationer (24)

 • Faktasida (19)
 • Publikation (24)

 • Senaste året (15)
 • Mer än ett år sedan (28)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus enligt vår föreskrift HVMFS 2019:25 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Faktasida: Frågor och svar om miljökvalitetsnormer för ytvatten

Frågor och svar om miljökvalitetsnormer för ytvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om att bestämma miljökvalitetsnormer för ytvatten.

Faktasida: Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon

Bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 5).

Faktasida: Biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon

Biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon

Bedömningsgrunder för biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 4).

Faktasida: Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Bedömningsgrunder för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 3).

Faktasida: Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag, tidigare bilaga 2.

Faktasida: Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag

Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag

Bedömningsgrunder för Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag (tidigare bilaga 1).

Faktasida: Rapportering till EU om vattenförvaltning

Rapportering till EU om vattenförvaltning

Arbetet med vattenförvaltningen ska rapporteras till EU Kommissionen. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som är ansvariga för rapporteringen. Bland annat ska åtgärdsprogram, övervakningsprogram och förvaltningsplaner rapporteras efter vissa bestämda mallar.