1. Publicerad: 4 mars 2014 Uppdaterad: 26 mars 2018

  Sjöar, vattendrag, kust- och övergångsvatten samt grundvatten ingår i en långsiktig och hållbar vattenförvaltning.

 2. Handbok för tillämpningen av 11 kapitlet i miljöbalken.

 3. Publicerad: 12 januari 2017 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Här har vi samlat vanliga frågor och svar om att bestämma miljökvalitetsnormer för ytvatten.

 4. Publicerad: 17 december 2019

  Bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 5).

 5. Publicerad: 17 december 2019

  Bedömningsgrunder för biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 4).

 6. Publicerad: 25 september 2019

  Bedömningsgrunder för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 3).

 7. Publicerad: 25 september 2019

  Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag, tidigare bilaga 2.

 8. Publicerad: 25 september 2019

  Bedömningsgrunder för Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag (tidigare bilaga 1).

 9. Publicerad: 25 september 2019

  Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus enligt vår föreskrift HVMFS 2019:25 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.

 10. Publicerad: 4 mars 2014 Uppdaterad: 29 november 2017

  Alla vatten har inte samma förutsättningar att kunna nå god ekologisk status. För dessa skulle vattenförvaltningens krav på att uppnå god ekologisk status kunna inverka negativt på verksamheter, med stora konsekvenser för vårt samhälle. Dessa vatten har ett eget mål att nå: god ekologisk potential.