Följder av Weserdomen i svensk rättstillämpning

Drygt ett år efter att EU-domstolen meddelat dom i målet om muddringsarbeten i floden Weser (Weserdomen) har ett antal domar meddelats från svenska domstolar som hänvisat till denna i samband med tillämpningen av miljökvalitets­normerna för vatten och miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Omslag till rapport.

Sammanfattning

Vi har analyserat det nuvarande rättsläget i Sverige utifrån Weserdomen och aktuella svenska domar. I dokumentet gör vi följande bedömningar.

  1. Det räcker med en försämring av en kvalitetsfaktor för att en försämring av status ska ha skett.
  2. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat underlag i prövningar måste innehålla en beskrivning av hur verksamheten påverkar relevanta kvalitetsfaktorer.
  3. Miljökvalitetsnormerna för ekologisk status och kemisk status ska ha samma rättsverkan.
  4. Det är viktigt att det finns ett heltäckande system för att kunna pröva undantag för vissa verksamheter.

När det råder osäkerhet om en vattenförekomsts statusklassning är det vår bedömning att prövningsmyndigheten bör begära in förtydliganden om detta från vattenmyndigheterna för att kunna göra en rättssäker prövning.

Publicerad: 2016-11-23
Sidansvarig: Webbredaktion