1. Publicerad: 4 mars 2014

  Åtgärder utformas för att uppnå eller bibehålla god status och följa miljökvalitetsnormerna för vatten i respektive vattendistrikt.

 2. Publicerad: 5 mars 2014 Uppdaterad: 4 oktober 2016

  Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

 3. Publicerad: 4 mars 2014 Uppdaterad: 26 mars 2018

  Sjöar, vattendrag, kust- och övergångsvatten samt grundvatten ingår i en långsiktig och hållbar vattenförvaltning.

 4. Publicerad: 25 september 2019

  Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus enligt vår föreskrift HVMFS 2019:25 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.

 5. Publicerad: 21 december 2015

  Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

 6. Publicerad: 4 mars 2014 Uppdaterad: 12 februari 2019

  Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

 7. Publicerad: 12 januari 2017 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Här har vi samlat vanliga frågor och svar om att bestämma miljökvalitetsnormer för ytvatten.

 8. Publicerad: 17 december 2019

  Bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 5).

 9. Publicerad: 17 december 2019

  Bedömningsgrunder för biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 4).

 10. Publicerad: 25 september 2019

  Bedömningsgrunder för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 3).