Sökresultat

 • Skagerrak (3)
 • Östersjön (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Fritidsfiske (1)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (3)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (2)
 • Rapport (2)
 • Regler (1)
 • Små avlopp (1)
 • Övergödning (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiske på allmänt och enskilt vatten

Fiske på allmänt och enskilt vatten

Begreppen allmänt och enskilt vatten används ofta i olika lagtexter. Här kan du läsa hur man indelar vattenområdet i havet och landets stora insjöar.

Publikation: Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.

Publikation: Variability and Trends of Phytoplankton in the Baltic Sea and Kattegat-Skagerrak

Variability and Trends of Phytoplankton in the Baltic Sea and Kattegat-Skagerrak

Rapporten syftar till att beskriva resultat från analys av tidsserier från marina miljöövervakningsprogram i Sverige med avseende på växtplankton.