Variability and Trends of Phytoplankton in the Baltic Sea and Kattegat-Skagerrak

Rapporten syftar till att beskriva resultat från analys av tidsserier från marina miljöövervakningsprogram i Sverige med avseende på växtplankton.

Om rapporten

De tre huvudsyftena är att

  • analysera statistisk styrka för tidsserier av växtplanktonbiomassa
  • analysera hur statistiskt lika stationer är med avseende på artsammansättning
  • analysera tidsmässig variabilitet vad gäller artsammansättning.

Resultaten kan ge en fingervisning om hur långa mätserier som krävs beroende på vilken fråga som skall besvaras, det vill säga vilken storlek på förändring över tid som behöver detekteras.

Resultaten ger även inblick i hur stor variabiliteten i växtplanktons biodiversitet är mellan stationerna, eller enklare utryckt hur lika stationer är.

Publicerad: 2016-04-20
Sidansvarig: Webbredaktion