Sökresultat

  • Miljöövervakning (1)
  • Undersökningstyper (1)
  • Senaste månaden (1)
  • Programområde Kust och Hav (1)

  • Vägledningar (1)

  • Faktasida (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Provfiske i Östersjöns kustområden

Provfiske i Östersjöns kustområden

Provfiske i kustområden görs för att beskriva fisksamhället i det undersökta området avseende artsammansättning och relativ förekomst av arter. För enskilda arter följs beståndsstrukturen i form av storleks- och åldersfördelning i fångsten