Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Om övervakningsmanualen

  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Metaller och organiska miljögifter i marin miljö
  • Kategori: Farliga ämnen

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Förändringar över tid såväl som geografiska skillnader ska kunna beskrivas på ett kvantitativt sätt och testas med statistiska metoder.Undersökningar kan vara föranledda av om musslorna lever i en föroreningsexponerad miljö, om musselbeståndet och biotopen kan vara hotade eller om det kan finnas hälsorisker när musslorna utnyttjas som livsmedel.

Resultaten kan användas för att följa olika områdens utveckling och status i förhållande till miljömålen Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-09-19
Sidansvarig: Webbredaktion