Sökresultat

 • Främmande arter (23)
 • Faktasida (23)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (1)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Försurning (1)
 • Handel (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljöövervakning (3)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Yrkesfiske (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Arter (17)
 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Konventioner (2)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (20)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti.

Faktasida: Barlastvattenkonventionen

Barlastvattenkonventionen

För att förhindra att organismer sprids med barlastvattnet har FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO) tagit fram den så kallade barlastvattenkonventionen. Havs- och vattenmyndigheten lämnar yttranden när någon söker dispens från konventionen.

Faktasida: Så sprids främmande arter och vad du kan göra för att förhindra det

Så sprids främmande arter och vad du kan göra för att förhindra det

Invasiva främmande arter är ett problem som hanteras både nationellt och internationellt. Det finns insatser som vi enskilt kan bidra med för att hindra spridningen av främmande arter i våra hav, sjöar och vattendrag.

Faktasida: Främmande arter

Främmande arter

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Det är svårt att förutse. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i svenska vatten.

Faktasida: Rappen – rapportering av vattenorganismer

Rappen – rapportering av vattenorganismer

Hjälp oss att rapportera marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!

Faktasida: Informationsmaterial om att hindra spridning av invasiva arter

Informationsmaterial om att hindra spridning av invasiva arter

Hjälp oss att förmedla information till privatpersoner om hur de undviker att sprida invasiva främmande arter.

Faktasida: Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning

Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning

Det är enligt EU-regler förbjudet att sprida EU-listade invasiva främmande arter. De får inte introduceras eller spridas i naturen, inte gynnas att bli fler och inte heller importeras eller exporteras.

Faktasida: Frågor och svar om invasiva främmande arter

Frågor och svar om invasiva främmande arter

En av de viktigaste åtgärderna för att bromsa minskningen av biologisk mångfald är att stoppa och begränsa spridningen av invasiva främmande arter. Den 1 januari 2015 trädde en EU-förordning om invasiva främmande arter i kraft och sedan augusti 2016 finns det en unionsförteckning över vilka arter som måste begränsas i alla EU:s medlemsländer.

Faktasida: EU:s förordning om invasiva främmande arter

EU:s förordning om invasiva främmande arter

Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 66 arter som av EU listats som invasiva främmande arter av unionsbetydelse.

Faktasida: Nationell förordning om invasiva främmande arter

Nationell förordning om invasiva främmande arter

Den 1 januari 2019 trädde en svensk förordning om invasiva främmande arter i kraft. Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter och kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.