1. Publicerad: 3 juli 2015 Uppdaterad: 6 maj 2019

  Hjälp oss att rapportera marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!

 2. Publicerad: 19 december 2018 Uppdaterad: 11 september 2020

  Den 1 januari 2019 trädde en svensk förordning om invasiva främmande arter i kraft. Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter och kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

 3. Publicerad: 29 juli 2019 Uppdaterad: 22 december 2020

  Stenkrabba ( Cancer irroratus ) är en allätare och har sitt ursprung från kallare och halvtempererade vattenområden längs Nordamerikas ostkust. Endast en observation är hittills känd från den europeiska kontinenten, i svenska delen av Kattegatt 2019.

 4. Publicerad: 24 juli 2018 Uppdaterad: 22 december 2020

  Solabborre ( Lepomis gibbosus ) lever på grunt vatten i bevuxna sjöar och dammar, och i pooler i små floder och i flodestuarier. Arten är inhemsk i östra Nordamerika och observerades i Sverige första gången 2012.

 5. Publicerad: 2 december 2015

  Tre arter av havsborstmasken Marenzellaria har relativt snabbt etablerat sig som främmande arter i Kattegatt och Östersjön. Nu finns de i stora antal i en del mjukbottnar, vilket kan ha både negativa och positiva effekter.

 6. Publicerad: 3 december 2015

  I svenska vatten har vi ett trettiotal inhemska arter av pungräkor, och så finns den röda pungräkan ( Hemimysis anomala ). En främmande art som kommer från områden runt de Svarta och Kaspiska haven.

 7. Publicerad: 3 december 2015

  Sargassosnärja ( Sargassum muticum ) är en japansk alg som kan bli flera meter lång. Den upptäcktes i Sverige 1985 och blev snabbt en del av tångbältet på svenska västkusten.

 8. Publicerad: 3 december 2015

  Vitfingrad brackvattenskrabba ( Rhithropanopeus harrisii ) är en nordamerikansk dvärgkrabba som har funnits i tyska och polska kustvatten sedan 1950-talet. Under 2000-talet började den sprida sig norrut i Östersjön och 2014 hittade man den första i svenska vatten.

 9. Publicerad: 3 december 2015

  Sjöpungar är manteldjur med en intressant evolutionär historia. Vi har ett 20-tal inhemska arter av sjöpungar. Frågan är om luddsjöpung ( Molgula manhattensis ) hör till dem.

 10. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 22 juli 2019

  Blåskrabbor ( Hemigrapsus sanguineus ) kan uppträda i massförekomst. De finns som främmande art längs Atlantkusten och Nordsjökusten, och ett ökande antal blåskrabbor har hittats även på svenska västkusten.