1. Publicerad: 16 juni 2016

  Marteilia pararefringens (parasitisk protozoe) är en parasit som angriper musslor och ostron. Sjukdomen som parasiten orsakar är i Europa känd som Abers sjukdom eller Marteilios.

 2. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 13 mars 2018

  Marmorkräftan ( Procambarus fallax f. virginalis ) är ett tropiskt akvariedjur som är förbjuden att föra in och ha i Sverige. Trots det får myndigheterna sporadiska rapporter om att den finns i landet och att den hittades i Märtstaån 2012. Inga kräftor har hittats därefter.

 3. Publicerad: 3 december 2015

  Sjöpungar är manteldjur med en intressant evolutionär historia. Vi har ett 20-tal inhemska arter av sjöpungar. Frågan är om luddsjöpung ( Molgula manhattensis ) hör till dem.

 4. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 6 september 2017

  Laxdjävul (Gyrodactylus salaris) är en mycket liten plattmask som kan ställa till stor skada. När den hittades i åar längs västkusten var den bortom sin naturliga utbredning i Östersjöns åar, älvar och kustvatten.

 5. Publicerad: 27 juni 2016 Uppdaterad: 15 december 2016

  Kräftpest ( Aphanomyces astaci ) har infekterat och slagit ut flodkräftor i närmare 7 500 svenska lokaler mellan åren 1907 och 2007. Parasiten finns fortfarande kvar tack vare den motståndskraftiga signalkräftan.

 6. Publicerad: 6 augusti 2018 Uppdaterad: 29 juli 2019

  Klängmedusan ( Gonionemus vertens ), även kallad klängmanet, har sitt ursprung i de norra och västra delarna av Stilla havet men har spridit sig till Atlanten och hittas numera i de flesta av Europas havsområden.

 7. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 8 maj 2019

  Kinesisk ullhandskrabba ( Eriocheir sinensis ) har stor förmåga att anpassa sig till olika miljöer och betraktas därför som en av världens mest invasiva arter. Den lever i sötvatten men tar sig till i havet när den ska föröka sig.

 8. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 13 september 2017

  Den kinesiska dammusslan ( Sinanodonta woodiana ) förekommer naturligt i området från Amurfloden, över stora delar av Kina till Kambodja. Där är karpfiskar värdar för musslans larver. När karpar har exporterats har musslan följt med.

 9. Publicerad: 3 december 2015

  Karp ( Cyprinus carpio ) kommer ursprungligen från områden kring Kaspiska havet, men har planterats ut och odlas i större delen av världen. Troligen är alla vilda karpar i västra Europa ättlingar till odlade karpar som rymt.

 10. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 22 maj 2017

  Kabomba ( Cabomba caroliniana ) är en nordamerikansk vattenväxt som finns i akvarier över hela världen. Den är tålig och snabbväxande och kan orsaka stora problem om den hamnar som främmande art i naturliga miljöer, men den bedöms inte som invasiv i svenskt klimat.