Sökresultat

 • Skyddade områden (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Sötvatten (1)
 • Visa fler

 • Miljöövervakning (1)
 • Kartor och Gis (1)

 • Faktasida (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regional miljöövervakning

Regional miljöövervakning

Den övervakning av miljötillståndet som sker på regional nivå är en omfattande och viktig del av miljöövervakningen i Sverige. Eftersom miljöövervakningen bedrivs av olika finansiärer och huvudmän är det angeläget att arbetet samordnas och görs enhetligt.

Dokument: Värdefulla vatten

Värdefulla vatten

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.