Sökresultat

 • Skyddade områden (4)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Havsförvaltning (1)
 • Kattegatt (1)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Remiss (1)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (1)

 • Regeringsuppdrag (3)
 • Remisser (1)

 • Regeringsuppdrag (3)
 • Remiss (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss gällande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

Remiss gällande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

Nu kan du tycka till om ett förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

Faktasida: Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016)

Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016)

HaV ska analysera om områden med mjukbotten i Kattegatt innehåller livsmiljöer eller arter som möter kriterierna i Ospars eller Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat.

Faktasida: Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.

Faktasida: Marina skyddade områden utan lokal mänsklig påverkan (2018)

Marina skyddade områden utan lokal mänsklig påverkan (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska identifiera områden som kan utgöra marina skyddade områden med ett starkt skydd utan lokal mänsklig påverkan.