1. Publicerad: 10 juli 2020

  Nu kan du tycka till om ett förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

 2. Publicerad: 15 mars 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget om ändrade föreskrifter för fiske av lax i Östersjön med konsekvensutredning.

 3. Publicerad: 20 december 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det remitterade förslaget om ändringar i bestämmelser vid fiske med bottentrål med Seltrapanel och bottentrål med kräftrist

 4. Publicerad: 4 december 2019

  Särskilt fokus i denna remiss ligger på en översyn av Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

 5. Publicerad: 8 augusti 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på remiss med förslag om möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist.

 6. Publicerad: 8 juli 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter från och med år 2020.

 7. Publicerad: 5 april 2019

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på föreslagna riksintresseområden för yrkesfiske.

 8. Publicerad: 20 november 2018

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på detta förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 9. Publicerad: 31 augusti 2018

  Detta ska gälla under perioden 1 januari till 31 oktober varje år.

 10. Publicerad: 4 juni 2018

  HaV föreslår enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens.