Sökresultat

 • Skyddade områden (2)
 • Kartor och Gis (2)
 • Fiskevård (1)
 • Gis (1)
 • Sötvatten (1)

 • Faktasida (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Värdefulla vatten

Värdefulla vatten

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Dokument: Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet

Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet

Skyddade sötvattensområden där fisk lever eller skulle kunna leva enligt fiskvattendirektivet.