Sökresultat

 • Skyddade områden (6)
 • Kartor och Gis (6)
 • Fiskevård (1)
 • Gis (3)
 • Sötvatten (1)
 • Övergödning (2)
 • Visa fler

 • Faktasida (6)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Värdefulla vatten

Värdefulla vatten

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Dokument: Områden känsliga för fosfor

Områden känsliga för fosfor

Särskilt skyddsvärda områden som är känsliga för fosfor som kommer från övergödning och avlopp.

Dokument: Skyddade marina områden enligt Ospar

Skyddade marina områden enligt Ospar

Karttjänst som visar skyddade marina områden (Marine Protected Areas, MPA) i Nordostatlanten enligt havskonventionen Ospar.

Dokument: Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet

Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet

Skyddade sötvattensområden där fisk lever eller skulle kunna leva enligt fiskvattendirektivet.

Dokument: Skyddade marina områden enligt Helcom

Skyddade marina områden enligt Helcom

Karttjänst som visar skyddade områden (Marine Protected Areas, MPA) i Östersjön som ingår i nätverket Helcom.

Dokument: Områden känsliga för kväve

Områden känsliga för kväve

Särskilt skyddsvärda områden som är känsliga för kväve som kommer från övergödning och avlopp.