1. Publicerad: 21 januari 2014 Uppdaterad: 2 september 2019

  Miljömålssystemet ger en samlad bild av det svenska miljöarbetet. Riksdagen och regeringen beslutar om målsättningar och styrmedel, samhället och myndigheter genomför arbetet, myndigheterna följer upp och utvärderar samt föreslår ytterligare insatser och en parlamentarisk beredning tar fram strategier med förslag till etappmål och styrmedel för att utveckla arbetet.

 2. Publicerad: 21 januari 2014 Uppdaterad: 28 mars 2018

  "Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."

 3. Publicerad: 24 augusti 2020

  Genom att beskriva miljötillståndet samt göra uppföljningar på utförda åtgärder kan vi få en bättre överblick hur långt vi kommit i miljömålsarbetet.

 4. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 2 december 2019

  Genom att beskriva miljötillståndet och visa om miljökvalitetsmålen uppfylls kan vi också genomföra åtgärder för att förbättra miljön om det behövs.

 5. Publicerad: 25 november 2019 Uppdaterad: 29 september 2020

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 6. Publicerad: 29 september 2020

 7. Publicerad: 19 november 2019 Uppdaterad: 1 oktober 2020

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 8. Publicerad: 29 september 2020

 9. Publicerad: 18 september 2019 Uppdaterad: 1 oktober 2020

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 10. Publicerad: 29 september 2020