Sökresultat

  • Vattenförvaltning (2)
  • Konventioner (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Internationellt arbete (2)
  • Regeringsuppdrag (1)

  • Faktasida (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Sverige och Norge om vattenförvaltning

Sverige och Norge om vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten och Miljödirektoratet har tecknat ett treårigt samarbetsavtal om vattenförvaltning med tre prioriterade områden för åren 2018-2020.

Faktasida: Samarbete med Kina

Samarbete med Kina

HaV samarbetar med Kina inom områdena vatten och energi samt koordinerad förvaltning från källa till hav.