Sökresultat

 • Tillsynsvägledning (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Dricksvatten (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Visa fler

 • Vägledningar (2)

 • Faktasida (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljökvalitetsnormer vid prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer vid prövning och tillsyn

Vi vänder oss till tillsyns- och prövningsmyndigheter med syfte att underlätta tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten enligt miljöbalken.

Faktasida: Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.