Sökresultat

 • Skyddade områden (3)
 • Konventioner (3)
 • Faktasida (3)
 • Farliga ämnen (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (3)
 • Kattegatt (1)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Sötvatten (1)
 • Övergödning (1)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ramsar - Våtmarkskonventionen

Ramsar - Våtmarkskonventionen

Ramsarkonventionen är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt.

Faktasida: Ospars arbetsområden

Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.

Faktasida: Samarbete med Sydafrika

Samarbete med Sydafrika

Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering, miljöövervakning och koordinerad förvaltning från källa till hav är våra huvudsakliga samarbetsområden.