Sökresultat

  • Bidrag (1)
  • Restaurering (1)
  • Utlysning (1)
  • Anslag (1)
  • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)

  • Anslag och bidrag (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Utlysning av bidrag till projekt för vattendragsrestaurering

Utlysning av bidrag till projekt för vattendragsrestaurering

Förstärkning av länsstyrelsernas pågående arbete genom bidrag till projekt för vattendragsrestaurering från Havs- och vattenmiljöanslaget (1:11)