Sökresultat

 • Bidrag (6)
 • Restaurering (6)
 • Senaste året (6)
 • Anslag (2)
 • Fiskevård (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Visa fler
 • Klimat (1)
 • Vattenkraft (1)

 • Miljöhot (3)
 • Anslag och bidrag (3)

 • Faktasida (4)
 • Utlysning (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: EU:s miljöprogram LIFE

EU:s miljöprogram LIFE

LIFE är EU:s finansiella instrument för miljö och klimat.

Faktasida: Herting

Herting

Herting är ett projekt med målet att återskapa fria vandringsvägar för alla arter vid Hertings kraftverk i Ätran.  Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med cirka 20 miljoner kronor till projektet. 

Faktasida: Grip on life

Grip on life

Projektet Grip on life IP arbetar med bevarande och utveckling av värdefulla vattendrag och våtmarker i skogslandskapet.

Faktasida: ReBorN

ReBorN

EU LIFE-projektet ReBorN ska under åren 2016 - 2021 återställa 200 kilometer vattendrag i Västerbotten och i Norrbotten. Restaureringen ska skapa bättre livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande djur. EU:s miljöfond står för 60 procent av finansieringen av ReBorN. HaV bidrar med cirka 40 miljoner kronor.

Faktasida: Utlysning av bidrag till projekt för vattendragsrestaurering

Utlysning av bidrag till projekt för vattendragsrestaurering

Förstärkning av länsstyrelsernas pågående arbete genom bidrag till projekt för vattendragsrestaurering från Havs- och vattenmiljöanslaget (1:11)

Faktasida: Förstärkning av länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattendrag

Förstärkning av länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattendrag

För att förstärka länsstyrelsernas arbete kan bidrag sökas från Havs- och vattenmiljöanslaget. (1:11)