Sökresultat

  • Bidrag (1)
  • Restaurering (1)
  • Faktasida (1)
  • Senaste månaden (1)

  • Samordningsområden (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Stärkt lokalt samarbete för åtgärder mot övergödning i Blackstaåns avrinningsområde

Stärkt lokalt samarbete för åtgärder mot övergödning i Blackstaåns avrinningsområde

LEVA-projektet ’Stärkt lokalt samarbete för åtgärder mot övergödningen’ drivs av Hjälmarens Vattenvårdsförbund och samverkansparter är lokala lantbrukare, LRF, Örebro kommun, samt Länsstyrelsen i Örebro län.