Sökresultat

 • Bidrag (3)
 • Restaurering (3)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Senaste året (3)
 • Anslag (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Visa fler
 • Klimat (1)

 • Faktasida (1)
 • Utlysning (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: EU:s miljöprogram LIFE

EU:s miljöprogram LIFE

LIFE är EU:s finansiella instrument för miljö och klimat.

Faktasida: Utlysning av bidrag till projekt för vattendragsrestaurering

Utlysning av bidrag till projekt för vattendragsrestaurering

Förstärkning av länsstyrelsernas pågående arbete genom bidrag till projekt för vattendragsrestaurering från Havs- och vattenmiljöanslaget (1:11)

Faktasida: Förstärkning av länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattendrag

Förstärkning av länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattendrag

För att förstärka länsstyrelsernas arbete kan bidrag sökas från Havs- och vattenmiljöanslaget. (1:11)