Sökresultat

  • Skyddade områden (2)
  • Kartor och Gis (2)
  • Senaste året (2)
  • Fiskevård (1)
  • Gis (1)
  • Sötvatten (1)
  • Visa fler

  • Faktasida (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Värdefulla vatten

Värdefulla vatten

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Dokument: Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet

Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet

Skyddade sötvattensområden där fisk lever eller skulle kunna leva enligt fiskvattendirektivet.