Sökresultat

  • Växter (2)
  • Arter (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Arter med åtgärdsprogram (2)

  • Art (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Skaftslamkrypa

Skaftslamkrypa

Skaftslamkrypa är en vattenväxt som beskrivits i Sverige sedan 1839, men som lokalt dött ut på grund av försämrad vattenkvalitet. Den är nu en art som indikerar värdefulla sötvattensmiljöer.

Faktasida om arter: Småsvalting

Småsvalting

Småsvalting finns endast i områden runt Östersjön. Den är en sällsynt och hotad representant för ovanliga miljöer som Mälarens rullstensåsstränder och Bottenvikens landhöjningsstränder.