Syrenslide | Rubrivena (Koenigia) polystachya

Syrenslide är en främmande art. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Rubrivena (Koenigia) polystachya
  • Svenskt namn: Syrenslide
  • Organism: växter
  • Livsmiljö: Landlevande
  • Förekommer i Sverige: Ja
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Publicerad: 2022-08-10
Sidansvarig: Webbredaktion