Sökresultat

Ryggradslösa djur (58)
Arter med åtgärdsprogram (8)
Fiskar (16)
Fiskevård (3)
Forskning (1)
Fredade arter (3)
Fritidsfiske (11)
Främmande arter (26)
Kattegatt (1)
Marina däggdjur (2)
Miljöövervakning (4)
Publikation (17)
Rapport (2)
Redskap (6)
Regler (8)
Skagerrak (1)
Skyddade områden (1)
Yrkesfiske (8)
Åtgärdsprogram (1)
Östersjön (1)

Yrkesfiske (1)
Sport- och fritidsfiske (5)
Arter (35)
Publikationer (17)

Art (29)
Faktasida (13)
Publikation (16)

Senaste dagen (1)
Senaste veckan (2)
Senaste månaden (22)
Senaste året (58)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Hummerfiske - regler

Nya regler för hummerfisket infördes 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler för vad som gäller under 2018.

Hummer (Homarus gammarus)

Arten lever på 10–30 meters djup på klippbotten eller algbevuxna steniga bottnar. Längs svenska kusten förekommer hummer i Skagerrak, Kattegatt och norra delen av Öresund.

Krabbtaska/Krabba

I svenska vatten förekommer krabban i Kattegatt, Skagerrak och norra Öresund. Det sker i dag inga undersökningar av krabbans beståndsstatus, men loggboksdata och intervjuer med fiskare tyder på att beståndet ligger på en relativt hög nivå.

Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Redskap, minimimått och fiskemetoder för fiske efter krabba.

Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

För att få fiska kräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten – men det finns ett undantag. I Vättern får allmänheten fiska kräftor utan särskilt tillstånd från och med den andra fredagen i augusti till och med den andra söndagen i september.

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Signalkräfta

Den nordamerikanska signalkräftan har importerats och satts ut i ett 20-tal europeiska länder för att ersätta inhemska flodkräftor som drabbats av kräftpest. Men signalkräftor visade sig själva bära på kräftpestsvampen, därför ska de aldrig ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.

Havskräfta

Arten är nattaktiv och lever på fasta lerbottnar. Längs Sveriges kust förekommer havskräfta i Kattegatt och Skagerrak.

Ostron

I svenska farvatten förekommer ostron i Skagerrak och då främst i den norra och mellersta delen av Bohuslän.

Havskräfta - Minimimått och redskapsbegränsningar

Information, minimimått och redskapsbegränsningar för fiske efter havskräfta.