Sökresultat

 • Ryggradslösa djur (60)
 • Arter med åtgärdsprogram (8)
 • Fiskar (18)
 • Fiskevård (3)
 • Fredade arter (3)
 • Fritidsfiske (13)
 • Visa fler
 • Främmande arter (28)
 • Kattegatt (1)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljöövervakning (6)
 • Publikation (18)
 • Rapport (4)
 • Regler (6)
 • Skagerrak (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Yrkesfiske (10)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (5)
 • Arter (36)
 • Publikationer (18)

 • Art (30)
 • Faktasida (13)
 • Publikation (17)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (41)
 • Mer än ett år sedan (19)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Hummer (Homarus gammarus)

Hummer (Homarus gammarus)

Arten lever på 10–30 meters djup på klippbotten eller algbevuxna steniga bottnar. Längs svenska kusten förekommer hummer i Skagerrak, Kattegatt och norra delen av Öresund.

Faktasida om arter: Krabbtaska/Krabba

Krabbtaska/Krabba

I svenska vatten förekommer krabban i Kattegatt, Skagerrak och norra Öresund. Det sker i dag inga undersökningar av krabbans beståndsstatus, men loggboksdata och intervjuer med fiskare tyder på att beståndet ligger på en relativt hög nivå.

Faktasida: Hummerfiske - regler

Hummerfiske - regler

Nya regler för hummerfisket infördes 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler för vad som gäller under 2019.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida: Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Redskap, minimimått och fiskemetoder för fiske efter krabba.

Faktasida om arter: Ostron

Ostron

I svenska havsområden förekommer europeiskt ostron i Skagerrak och då främst i den norra och mellersta delen av Bohuslän.

Faktasida om arter: Havskräfta

Havskräfta

Arten är nattaktiv och lever på fasta lerbottnar. Längs Sveriges kust förekommer havskräfta i Kattegatt och Skagerrak.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida om arter: Signalkräfta

Signalkräfta

Den nordamerikanska signalkräftan har importerats och satts ut i ett 20-tal europeiska länder för att ersätta inhemska flodkräftor som drabbats av kräftpest. Men signalkräftor visade sig själva bära på kräftpestsvampen, därför ska de aldrig ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.

Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti.