Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (44)
 • Bedömningsgrunder (5)
 • Dumpning (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Föreskrift (4)
 • Gis (1)
 • Visa fler
 • Havsförvaltning (5)
 • Havsmiljödirektivet (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljöbalken (5)
 • Miljöfarlig verksamhet (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Muddring (1)
 • Publikation (9)
 • Rapport (5)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Sötvatten (1)
 • Tillstånd (6)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattendirektivet (2)
 • Vattenförvaltning (24)
 • Vattenkraft (6)
 • Vattenverksamhet (8)
 • Vägledning (9)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (3)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (19)
 • Föreskrifter (2)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (9)

 • Faktasida (24)
 • Publikation (9)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)
 • Vanlig fråga (7)
 • Yttrande (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (34)
 • Mer än ett år sedan (10)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för vägledning kring miljökvalitetsnormer som rör vattenkvalitet och havsmiljö.

Faktasida: Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

I Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens  förslag till nationella strategi för vattenkraft och vattenmiljö, föreslår vi ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på högst 2,3 procent av vattenkraftens årsproduktion.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2014-07-01 Bemyndigande : 20 §

Faktasida: Miljökvalitetsnormer vid prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer vid prövning och tillsyn

Vi vänder oss till tillsyns- och prövningsmyndigheter med syfte att underlätta tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten enligt miljöbalken.

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Faktasida: Frågor och svar om miljökvalitetsnormer för ytvatten

Frågor och svar om miljökvalitetsnormer för ytvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om att bestämma miljökvalitetsnormer för ytvatten. Främst handlar frågorna om beslut om undantag från att nå en god status/potential till 2015.

Vanlig fråga: Vad säger EU-kommissionen om undantagen i Sverige?

Vad säger EU-kommissionen om undantagen i Sverige?

Taggar: Miljökvalitetsnormer Vattenförvaltning Vad säger EU-kommissionen om undantagen i Sverige? Det hölls samtal mellan Sverige och EU-kommissionen 2013. Då ställde EU-kommissionen en fråga (fråga 32) med koppling till hur undantaget förlängd

Sidansvarig: Webbredaktionen