Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (43)
 • Bedömningsgrunder (5)
 • Dumpning (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Föreskrift (5)
 • Gis (1)
 • Visa fler
 • Havsförvaltning (5)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Muddring (1)
 • Publikation (9)
 • Rapport (5)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (2)
 • Tillstånd (6)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (21)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenverksamhet (7)
 • Vägledning (8)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (3)

 • Vägledningar (18)
 • Föreskrifter (2)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (9)

 • Faktasida (23)
 • Publikation (9)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)
 • Vanlig fråga (7)
 • Yttrande (1)

 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (23)
 • Mer än ett år sedan (20)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Faktasida: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

Start Föreskrifter Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Vägledning Ladda ner dokumentet 19

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer vid prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer vid prövning och tillsyn

Vi vänder oss till tillsyns- och prövningsmyndigheter med syfte att underlätta tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten enligt miljöbalken.

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Faktasida: God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Start Föreskrifter God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med

Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Faktasida: Frågor och svar om miljökvalitetsnormer för ytvatten

Frågor och svar om miljökvalitetsnormer för ytvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om att bestämma miljökvalitetsnormer för ytvatten. Främst handlar frågorna om beslut om undantag från att nå en god status/potential till 2015.

Vanlig fråga: Vad säger EU-kommissionen om undantagen i Sverige?

Vad säger EU-kommissionen om undantagen i Sverige?

Start Vägledningar Taggar: Miljökvalitetsnormer Vattenförvaltning Vad säger EU-kommissionen om undantagen i Sverige? Det hölls samtal mellan Sverige och EU-kommissionen 2013. Då ställde EU-kommissionen en fråga (fråga 32) med koppling till hur

Vanlig fråga: Kan miljökvalitetsnormer sättas för alla prioriterade ämnen och utöver detta sätta en övergripande norm där de underliggande normerna ingår?

Kan miljökvalitetsnormer sättas för alla prioriterade ämnen och utöver detta sätta en övergripande norm där de underliggande normerna ingår?

Start Vägledningar Taggar: Miljökvalitetsnormer Vattenförvaltning Kan miljökvalitetsnormer sättas för alla prioriterade ämnen och utöver detta sätta en övergripande norm där de underliggande normerna ingår? Vi ser gärna att status, det vill säga