Sökresultat

 • Klimat (16)
 • Bibliotek (2)
 • Bidrag (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsplanering (3)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (3)
 • Miljöbalken (2)
 • Miljödata (2)
 • Miljömål (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (4)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Restaurering (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Yttrande (4)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Konventioner (2)
 • Vårt uppdrag (5)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttranden (4)
 • Publikationer (4)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Faktasida (7)
 • Publikation (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttrande (4)

 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (13)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Faktasida: Yttrande över delbetänkandet SOU (2015:51) "Klimatförändringar och dricksvattensförsörjning"

Yttrande över delbetänkandet SOU (2015:51) "Klimatförändringar och dricksvattensförsörjning"

Havs- och vattenmyndigheten välkomnar den uppdatering av kunskapsunderlaget om dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat som utredaren gjort.

Publikation: Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen

Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen

EU:s miljödataprogram Copernicus samlar in allt större mängder av data om våra hav, vatten och landmiljöer. I denna rapport beskrivs hur data från Copernicus kan stödja arbetet med miljöns och samhällets anpassning till klimatförändringar.

Faktasida: Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Vi har yttrat oss över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Faktasida: Klimatpåverkan (2017)

Klimatpåverkan (2017)

HaV har fått i uppdrag att redovisa hur frågor om klimatpåverkan och klimatförändringar integreras i vår samordnande roll för vattenmyndigheterna.

Publikation: Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster som begrepp har fått ett allt större genomslag i hanteringen av havsmiljöfrågor till exempel i havsmiljödirektivet. Den här rapporten syftar till att bedöma statusen för ekosystemtjänster från svenska hav och att utvärdera kopplingen till mänsklig påverkan.

Faktasida: Klimat

Klimat

Klimatförändringar påverkar hav och sötvatten. Vattenflöden förändras, havsnivån stiger och haven blir surare. Hur vi tar hand om våra hav, sjöar och vattendrag har betydelse för hur de klarar klimateffekterna. Hav och sötvatten bidrar också till att begränsa klimatförändringen genom att ta upp växthusgaser och genom att stödja produktionen av förnybar energi.

Faktasida: EU:s miljöprogram LIFE

EU:s miljöprogram LIFE

LIFE är EU:s finansiella instrument för miljö och klimat. Nu finns det möjlighet att söka skrivarmedel hos Havs- och vattenmyndigheten för 2018.

Faktasida: Arktiska rådet

Arktiska rådet

Miljön i Arktis är unik och rik på biologisk mångfald och hem för många arter av stor betydelse globalt. Samtidigt är regionen mycket känslig för störningar och påverkas starkt av pågående klimatförändringar, teknikutveckling och ökning av kommersiella aktiviteter. Vårt arbete i Arktiska rådet fokuserar på marint områdesskydd och marint skräp.

Publikation: Underlag för klimatrefugier i havsplaneringen 2017

Underlag för klimatrefugier i havsplaneringen 2017

Möjliga klimatrefugier i Östersjön baserat på två olika scenarier

Sidansvarig: Webbredaktionen