Smartare klimatinformation - Verktyg för bättre kunskap och ökad förmåga till klimatanpassning

Projektet Smartare klimatinformation, SKI, presenteras i denna slutrapport.

Sammanfattning

Projektet Smartare klimatinformation, SKI, har som mål att bidra till bättre kunskap och ökad förmåga till klimatanpassning. SKI är ett samarbetsprojekt mellan Havs- och vattenmyndigheten och Skogsstyrelsen som har finansierats med särskilda medel för klimatanpassning från SMHI under 2018.

Projektet har utgått ifrån Skogsstyrelsens befintliga infrastruktur för hantering av satellitdata. SKI har dels vidareutvecklat infrastrukturen med nya funktioner för analys och visning av satellitdata och gjort infrastrukturen tillgänglig för en större grupp svenska myndigheter. Projektet har även tagit fram ett nytt verktyg så att data från infrastrukturen kan nås med QGIS, ett geografiskt informationssystem med öppen källkod. På så sätt underlättas användningen av data från Skogsstyrelsens eller liknande bildservar för fler användare. Det blir även enkelt för användarna att kombinera satellitdata från Skogsstyrelsen med andra datakällor, till exempel användarnas lokala data.

Dokument och länkar

QGIS-insticksprogram

Exempel

QGIS-Atlas: Mosaik av satellitbilder för Göta älvs avrinningsområde Pdf, 65.9 MB.(65.94 MB)

3D-modell av Göta älv

QGIS-Atlas: Jämförelse av olika marktäckedata Pdf, 101 MB. (100.99 MB)

Publicerad: 2019-02-05
Uppdaterad: 2019-10-03
Sidansvarig: Webbredaktion