Sökresultat

 • Främmande arter (75)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Artskydd (2)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (15)
 • Fiskevård (2)
 • Visa fler
 • Forskning (8)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (10)
 • Försurning (3)
 • Handbok (2)
 • Handel (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsmiljödirektivet (3)
 • Havsplanering (1)
 • Jordbruk (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljömål (3)
 • Miljöövervakning (4)
 • Publikation (17)
 • Rapport (1)
 • Redskap (5)
 • Regler (2)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (25)
 • Sjöfart (2)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (3)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (3)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (5)

 • Arter (50)
 • Miljöhot (1)
 • Miljömål och direktiv (4)
 • Konventioner (2)
 • Publikationer (17)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Art (35)
 • Faktasida (22)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (17)

 • Senaste månaden (8)
 • Senaste året (54)
 • Mer än ett år sedan (21)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Främmande arter

Främmande arter

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Det är svårt att förutse. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i svenska vatten.

Faktasida om arter: Signalkräfta

Signalkräfta

Den nordamerikanska signalkräftan har importerats och satts ut i ett 20-tal europeiska länder för att ersätta inhemska flodkräftor drabbade av kräftpest. Det man först inte visste var att signalkräftor själva bär på kräftpestsvampen och därför aldrig ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.

Faktasida: Lista över invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Lista över invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Från och med den 3 augusti 2016 är det bland annat förbjudet att importera, byta, föda upp de 37 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med EU:s förordning (1143/2014) .

Faktasida: Förslag till reviderad förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Förslag till reviderad förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Tolv arter föreslås till den första reviderade förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet EU:s förordning (1143/2014) . Den nuvarande förteckningen innehåller 37 arter.

Faktasida: Lista över främmande arter i svenska hav och vatten

Lista över främmande arter i svenska hav och vatten

Här kan du söka och få mer information om främmande arter där det finns en dokumenterad förekomst i svenska hav och vatten.

Faktasida om arter: Amerikansk bäckröding

Amerikansk bäckröding

Amerikansk bäckröding är lätt att odla och är en omtyckt art inom sportfisket, och har därför introducerats till länder över hela världen. Utsättning av amerikansk bäckröding kan dock leda till negativa effekter för inhemska laxfiskar.

Faktasida om arter: Amerikansk hummer

Amerikansk hummer

Ett antal amerikanska humrar har hittats i havet på svenska västkusten, och det behövs åtgärder för att hindra ytterligare spridning. Amerikansk hummer kan bli ett allvarligt hot för vår inhemska, europeiska hummer.

Faktasida om arter: Karp

Karp

Karp kommer ursprungligen från områden kring Kaspiska havet, men har planterats ut och odlas i större delen av världen. Troligen är alla vilda karpar i västra Europa ättlingar till odlade karpar som rymt.

Faktasida: Lista över främmande arter i vårt närområde – alertlistan

Lista över främmande arter i vårt närområde – alertlistan

Här kan du söka och få mer information om de främmande arter som finns på den svenska alertlistan, det vill säga främmande arter som har etablerat sig i Sveriges närområde och som riskerar att spridas till svenska hav eller vatten.

Faktasida om arter: Svartmunnad smörbult

Svartmunnad smörbult

Svartmunnad smörbult upptäcktes som främmande art utanför den polska hamnstaden Gdansk 1990. Därefter har den spridits till flera områden runt Östersjön, och till Göteborgs hamnområde.

Sidansvarig: Webbredaktionen