Sökresultat

 • Främmande arter (82)
 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (18)
 • Fiskevård (2)
 • Forskning (7)
 • Visa fler
 • Fredade arter (2)
 • Fritidsfiske (8)
 • Försurning (1)
 • Handel (3)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (2)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (1)
 • Lagstiftning (2)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljöövervakning (6)
 • Publikation (16)
 • Rapport (3)
 • Redskap (5)
 • Regler (2)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (30)
 • Sjöfart (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenbruk (2)
 • Växter (5)
 • Yrkesfiske (4)
 • Åtgärdsprogram (3)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (2)

 • Arter (56)
 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (17)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Art (38)
 • Faktasida (25)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (17)
 • Remiss (1)

 • Senaste månaden (27)
 • Senaste året (81)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Signalkräfta

Signalkräfta

Den nordamerikanska signalkräftan har importerats och satts ut i ett 20-tal europeiska länder för att ersätta inhemska flodkräftor som drabbats av kräftpest. Men signalkräftor visade sig själva bära på kräftpestsvampen, därför ska de aldrig ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.

Faktasida: Främmande arter

Främmande arter

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Det är svårt att förutse. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i svenska vatten.

Faktasida: Lista över främmande arter i svenska hav och vatten

Lista över främmande arter i svenska hav och vatten

Här kan du söka och få mer information om främmande arter där det finns en dokumenterad förekomst i svenska hav och vatten.

Faktasida om arter: Asiatisk blåskrabba

Asiatisk blåskrabba

Asiatiska blåskrabbor kan uppträda i massförekomst. De finns som främmande art längs Atlantkusten och Nordsjökusten, och ett ökande antal blåskrabbor har hittats även på svenska västkusten.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Faktasida om arter: Klängmanet

Klängmanet

Klängmaneten har sitt ursprung i de norra och västra delarna av Stilla havet men har spridit sig till Atlanten och hittas numera i de flesta av Europas havsområden, förutom i Östersjön.

Faktasida om arter: Svartmunnad smörbult

Svartmunnad smörbult

Svartmunnad smörbult upptäcktes som främmande art utanför den polska hamnstaden Gdansk 1990. Därefter har den spridits till flera områden runt Östersjön, och till Göteborgs hamnområde.

Faktasida: Lista över främmande arter med EU-förbud

Lista över främmande arter med EU-förbud

Det är för närvarande förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 49 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, enligt EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Faktasida: Lista över främmande arter i vårt närområde – alertlistan

Lista över främmande arter i vårt närområde – alertlistan

Här kan du söka och få mer information om de främmande arter som finns på den svenska alertlistan, det vill säga främmande arter som har etablerat sig i Sveriges närområde och som riskerar att spridas till svenska hav eller vatten.

Sidansvarig: Webbredaktionen