Sökresultat

 • Bidrag (105)
 • Anslag (63)
 • Blanketter (3)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskevård (4)
 • Forskning (11)
 • Visa fler
 • Fritidsbåt (1)
 • Handel (1)
 • Havs- och vattenforum (5)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (21)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Publikation (3)
 • Rapport (3)
 • Restaurering (16)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (1)
 • Vattenkraft (3)
 • Yrkesfiske (3)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (6)

 • Yrkesfiske (1)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (10)
 • Anslag och bidrag (80)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (8)
 • Havsplanering (1)
 • Konventioner (1)
 • Publikationer (3)

 • Faktasida (80)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (3)
 • Utlysning (21)

 • Senaste dagen (4)
 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (9)
 • Senaste året (74)
 • Mer än ett år sedan (31)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: Anslag och bidrag

Anslag och bidrag

Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag.  Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.

Faktasida: Skadeersättning för säl

Skadeersättning för säl

Småskaligt fiske kan få ersättning med viltskademedel för skador orsakade av säl. För att veta hur stor omfattningen är i olika län behöver fler fiskare rapportera sälskador i sina loggböcker. Bara då kan ersättningen bli mer rättvis mellan länen. För skador orsakade av skarv finns ingen ersättning.

Faktasida: Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Du kan söka bidrag för åtgärder som främjar fiskevården, exempelvis fisketillsyn eller utsättning av fisk. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Här hittar du information om fiskevårdsbidrag och om hur du söker medel.

Faktasida: Forskning

Forskning

Forskning bidrar till viktig ny kunskap om våra miljöproblem samt kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men är en betydelsefull beställare av forskning från andra aktörer.

Faktasida: Skrotning av fritidsbåtar

Skrotning av fritidsbåtar

Nu erbjuder Havs- och vattenmyndigheten ägare av uttjänta fritidsbåtar att återvinna den till ett subventionerat pris. Möjligheten ges så länge pengarna – fyra miljoner kronor – räcker, dock längst till och med 31 december 2020.

Faktasida: Miljömålspriset

Miljömålspriset

Miljömålspriset instiftades 2019 av Naturvårdsverket. Priset delas ut i tre kategorier och ska uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål.

Faktasida: Miljöteknikprojekt - Goda exempel

Miljöteknikprojekt - Goda exempel

Miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. Med en bättre och vassare teknik skapas möjligheter att åtgärda, och i bästa fall undvika, miljöproblem.

Faktasida: Finansieringsmöjligheter för innovativa miljöteknikprojekt

Finansieringsmöjligheter för innovativa miljöteknikprojekt

För innovativa miljöteknikprojekt redovisas nedan några möjligheter där det går att söka stöd.