Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Statistik

Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Med fritidsfiske avses i denna statistik allt fiske som inte sker med stöd av fiskelicens eller personlig fiskelicens.

Fritidsfiskare i Halland.

Foto: Natalie Greppi

Fritidsfisket i Sverige 2017

  • Ungefär 1,4 miljoner personer ägnade sig åt fritidsfiske minst en gång i svenska vatten. Detta gäller personer som är folkbokförda i Sverige, i åldern 16–80 år.
  • Antalet dagar som ägnades åt fiske uppgick 2017 till cirka 11,9 miljoner.
  • Den fångst som inte återutsattes utan behölls uppskattas till 5 300 ton från sjöar och vattendrag och 4 400 ton från havet.
  • Bland de viktmässigt dominerande arterna i den fångst man behöll märks fortsatt abborre och gädda för fisket i inlandet, och makrill, torsk och abborre i havsfisket.
  • Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var enligt under-sökningen omkring 8,8 miljarder kronor under 2017.
Stapeldiagram med statistik för fritidsfiske.

Antalet fritidsfiskare under 2017 fördelat på ålder och kön.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Statistik