Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Statistik

Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Med fritidsfiske avses i denna statistik allt fiske som inte sker med stöd av fiskelicens eller personlig fiskelicens.

Fritidsfiskare i Billdal

Foto: Gustav Enhol Blomqvist

Fritidsfisket i Sverige 2018

  • Ungefär 1,3 miljoner personer ägnade sig åt fritidsfiske minst en gång i svenska vatten. Detta gäller personer som är folkbokförda i Sverige, i åldern 16–80 år.
  • Antalet dagar som ägnades åt fiske uppgick 2018 till cirka 10,9 miljoner.
  • Den fångst som inte återutsattes utan behölls uppskattas till 5 200 ton från sjöar och vattendrag och 2 700 ton från havet.
  • Bland de viktmässigt dominerande arterna i den fångst man behöll märks kräfta, abborre och gädda för fisket i inlandet, och makrill, torsk och abborre i havsfisket.
  • Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var enligt undersökningen omkring 9,9 miljarder kronor under 2018.
Stapeldiagram med statistik för fritidsfiske.

Antalet fritidsfiskare 2018 fördelat på ålder och kön.

Stapeldiagram över antal fritidsfiskare per bostadsregion

Antal fritidsfiskare 2018 per bostadsregion

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Statistik