Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut
  • Hur påverkas sälarna av fisket?
  • Det är till exempel vanligt att säl fastnar i fiskeredskapen och bifångster av säl förekommer. För sälarna innebär fisk som är fångade i redskap en lättillgänglig födoresurs men också en risk att fastna och drunkna, vilket är en vanlig dödsorsak för säl.

  • Vi behöver mer kunskap om hur många sälar som fångas för att kunna göra bättre analyser av hur det påverkar populationerna. Problemet med bifångster och säldöd i fiskeredskap uppmärksammas i miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

  • Enligt ett av de tidigare delmålen ska bifångsterna av marina däggdjur och sjöfåglar inte ha mer än försumbara negativa effekter på populationerna eller ekosystemet.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut