Kvalitet och kalkbehov inom kalkningsverksamheten

Den svenska kalkningsverksamheten har förbättrats avsevärt under de senaste tio åren. Samtidigt är de regionala skillnaderna stora. I några län behövs ytterligare kvalitetsförbättringar.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Vi påbörjade våren 2012 översyn av länsstyrelsernas åtgärdsplaner. Syftet var att utreda hur landets kalkningar fungerar, hur effekterna följs upp och vilka kalkbehov som finns. Granskningen är nu genomförd. Denna rapport sammanfattar de bedömningar som gjordes och redovisar Havs- och vattenmyndighetens syn på verksamheten.

Publicerad: 2013-11-05
Sidansvarig: Webbredaktion