• Hur påverkas sälarna av fisket?
  • För sälarna innebär fisk som är fångade i redskap en lättillgänglig födoresurs men också en risk att fastna och drunkna, vilket är en vanlig dödsorsak för säl.

  • Vi behöver mer kunskap om hur många sälar som fångas för att kunna göra bättre analyser av hur det påverkar populationerna. Problemet uppmärksammas i miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

  • Enligt ett av de tidigare delmålen ska bifångsterna av marina däggdjur och sjöfåglar inte ha mer än försumbara negativa effekter på populationerna eller ekosystemet.
Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion