Detta bör ingå i en miljökonsekvensbeskrivning MKB

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett underlag för vad en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, bör innehålla.

Vindkraftverk till havs.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund. Foto: Ingvar Lagenfelt.

Detta bör ingå i ett samråd och i en miljökonsekvensbeskrivning

Havs- och vattenmyndigheten har för att underlätta för tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare tagit fram ett underlag Pdf, 142.6 kB., utgående från myndighetens ansvarsområden och ett havsmiljöperspektiv, över vad ett avgränsningssamråd och en miljökonsekvensbeskrivning bör innehålla. Det kan därför finnas andra aspekter utifrån andra berörda myndigheters ansvarsområden och regelverk som kan vara relevanta i sammanhanget.

Effekterna av en etablering bör bedömas utifrån ett helhetsperspektiv och beskrivas utgående från en mindre till en större skala och över tid.

HaV:s synpunkter på vad en miljökonsekvensbedömning bör innehålla Pdf, 142.6 kB.

Publicerad: 2022-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion