Beviljade bidrag marin pedagogik

I april 2018 utlyste Havs- och vattenmyndigheten 2,5 miljoner kr för pedagogiska aktiviteter eller produktion av pedagogiskt material inom området marin pedagogik. 31 ansökningar kom in till HaV, där förskolor, skolor, naturrum, marina kunskapscenter och föreningar från Gullmarsfjorden i väst till Bottenviken i norr presenterade sina projekt.

Totalt kom 31 ansökningar från hela landet, på totalt 7,4 miljoner kronor. HaV har 2,5 miljoner kr att fördela, och har beviljat de här ansökningarna:

Havet, målen och jag

Malmö stad Ska ta fram en pedagogisk modell för hur man i skolan kan arbeta med hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Man ska ta fram ett marinpedagogiskt studie- och handledarmaterial som kan användas för alla 17 globala målen, med fokus mål 14 och ett av delmålen: 14:1 skräp/plast i havet. 625 000 kr.

Vad vore livet utan plankton?

Ystad kommun Projektet vänder sig till unga och ska skapa ökat intresse och förståelse för hur människan är beroende av och påverkar havets minsta invånare. 52 000 kr.

På djupet i Simrishamn

Simrishamns kommun Ska utveckla ett digitalt pedagogiskt material om Östersjön, anpassat för högstadiet. 152 000 kr.

Livet i havet – Västkusten

Stockholms universitet, Östersjöcentrum Den befintliga digitala fälthandboken Livet i havet innehåller de flesta söt- och saltvattenarter som finns i Östersjön. Projektet ska bygga ut Livet i havet med arter specifika för västkusten så att den blir giltig för alla Sveriges havsområden. Målet är att producera en geografiskt heltäckande fälthandbok som tillhandahåller kunskap om vanliga arter och livsmiljöer i svenska havsområden. 500 000 kr.

De unga och havet

Naturskyddsföreningen Ett pedagogiskt material som ska få barn i hela Sverige att på ett lekfullt och kreativt sätt upptäcka havsmiljöer och bidra till ökade kunskaper och större intresse för havet som ekosystem, dess arter samt hur havet har betydelse för människa och samhälle. 400 000 kr.

Upptäck det unika med brackvattenhavet

Länsstyrelsen Västernorrland Ska väcka nyfikenhet och öka kunskapen om havet, dess olika ekosystem och de olika arter som finns där. Vänder sig till allmänhet, lärare och skolklasser, främst mellanstadiet, genom pedagogiskt material och ett fysiskt spel för utomhusbruk. 250 000 kr.

De unga och havet

Karlshamns kommun, Kreativum Science center Skapar ett paket med aktiviteter med fokus på havs- och vattenmiljö. Tar fram material som kan användas för förberedelser inför besök på science center, vid själva utställningen och aktiviteter under besöket, samt som inspiration och stöd till fortsatt undervisning i skolan och i vardagen. 237 000 kr.

Dynamene

Lysekils kommun, Gullmarsgymnasiet Ska skapa en koppling mellan skola, forskning och vår miljö genom ett projekt där ungdomar får bygga vetenskapliga analysinstrument som används av oceanografer runt om i världen och som kan användas i skolan och tillsammans med forskare. 65 000 kr.

Marinpedagogisk workshop

Göteborgs stad, Sjöfartsmuseet Ska arrangera en marinpedagogisk workshop och konferens som samlar alla intresserade organisationer som arbetar med marin pedagogik i Sverige. 200 000 kr.

Den unga och havet

Orust kommun Ska skapa struktur för lokalförankrat tematiskt arbete kring havsmiljö och maritima aktiviteter från förskola till mellanstadium. 18 000 kr.

Publicerad: 2018-06-11
Sidansvarig: Webbredaktion