Hitta på sidan

Marin pedagogik – vad är det?

Marin pedagogik handlar om att skapa förståelse för hur havet påverkar oss människor och för hur vi påverkar havet.

Under Almedalsveckan 2018 höll HaV en paneldiskussion om marin pedagogik. I filmen nedan svarar deltagarna från panelen på frågan om varför det är viktigt med marin pedagogik.

Bakgrund

Regeringen har satt av tre miljoner kronor under 2018 för att HaV ska ta reda på vilka insatser och vilket kunskapsmaterial som behövs i lokalt arbete med marin pedagogik. Regeringen vill med sin satsning stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor.

Läs mer om regeringsuppdraget.

Utlysning

I april 2018 utlyste HaV 2,5 miljoner kronor för pedagogiska aktiviteter eller produktion av pedagogiskt material inom området marin pedagogik. 31 ansökningar lämnades in från förskolor, skolor, naturrum, marina kunskapscenter och föreningar från Gullmarsfjorden i väst till Bottenviken i norr.

Läs om vilka projekt som fått bidrag.

Undersökning

Under året görs också en enkät- och intervjuundersökning bland kommuner, museer, ideella aktörer, föreningar och myndigheter om hur man jobbar med marin pedagogik och vilket stöd som behövs för att utveckla det lokala arbetet. Resultatet redovisades till regeringen den 28 september 2018.

Resultatet går att läsa i rapporten Marin pedagogik – Inventering av lokala behov av stöd och kunskapsmaterial.

Publicerad: 2018-07-10
Sidansvarig: Webbredaktion